Domein HOOGVELD

VZW Hoogveld is een jeugdverblijfcentrum binnen het kader van jeugd- en sociaal toerisme. Met z'n uniek Kasteel, de pittoreske Hoeve, het ruime Paviljoen, het verbouwde landhuis gelegen in een prachtige parkomgeving vormt Hoogveld de basis voor een geslaagd groepsverblijf nabij Brugge en de kust in West-Vlaanderen.

privacy

Privacy verklaring Hoogveld vzw

Geachte klant of vrijwilliger,

Hoogveld vzw hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd.

Wij willen steeds heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we
verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Hoogveld vzw houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Dit brengt met zich mee dat wij:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor
  deze zijn verstrekt. Dus enkel en minimaal wat nodig is voor het opmaken van
  het verblijfscontract of vrijwilligerscontract. Deelnemerslijsten worden minimaal
  7 jaar bewaard overeenkomstig onze wettelijke verplichtingen.
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de
  verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen
  zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is
  voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop
  willen wijzen en deze respecteren.

Als Hoogveld vzw zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u vragen heeft over de verwerking van uw deze gegevens of de uitoefening van uw rechten, kan u ons contacteren via info@hoogveld.be